GRAFDEKOR.SK - Šafáriková 116, 048 01, Rožňava mobil : +421 907 465 430 e-mail: info@grafdekor.sk , print@grafdekor.sk

Rezaná reklama

Rezaná reklama je jedna z často využívaných foriem grafiky, hlavne na miestach, kde sa vyžaduje dlhodobá trvanlivosť a stálosť farieb. Vami dodané podklady graficky spracujeme a predvedieme Vám návrh, ako bude rezaná reklama vyzerať. Spracovaná grafika sa vyreže na špeciálnom stroji (rezacom plotri) a následne sa prenáša na polepovaný materiál. Vyrezaný text alebo grafické tvary je možné kombinovať s graficky náročnejšou grafikou, ktorá je vytlačená na samolepiacu fóliu. Takýmto spôsobom je možné polepiť plastové, kovové a sklenené predmety.


Medzi najčastejšie polepované predmety patria:

- reklamné tabule
- reklamné stojany (áčka)
- reklamné bannery
- polep informačných tabúľ
- polep svetelných reklám
- polep motorových vozidiel a autoplachiet
- polep výkladov predajní

Ďalším využitím rezacieho plotra je výroba samolepiek, pieskovacích a striekacích šablón. V prípade, že využívate automobil na súkromné aj pracovné účely, vieme Vám zabezpečiť magnetické fólie, ktoré sa nenáročne a veľmi ľahko aplikujú na vozidlo a aj z neho odstraňujú.